Meld je aan voor de pilot praktijkgerichte programma’s voor het havo

9 maart 2023
contact: Mariska Maas

In samenwerking met scholen ontwikkelt SLO praktijkgerichte programma’s voor het havo. Met deze vakken wordt aangesloten bij de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van hetgeen ze leren te ervaren. Dit rust leerlingen beter uit op een keuze en daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs.

In deze pilot worden twee praktijkgerichte programma’s ontwikkeld: Maatschappij (pgp-M) en Technologie (pgp-T). Voor beide programma’s worden examenprogramma’s voor een kleine variant (120 studielasturen) en een grote variant (360 studielasturen) beproefd. In een praktijkgericht programma ontwikkelen leerlingen praktische vaardigheden en maken zij kennis met realistische en praktische opdrachten en toekomstige werkvelden. Kern is dat leerlingen praktijkgerichte ervaring opdoen in én buiten de school op basis van opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven en instellingen. Loopbaanoriëntatie is onderdeel van het praktijkgericht schoolexamenvak. Op dit moment beproeven 25 scholen de examenprogramma’s van de kleine variant.

Ook aan de slag met de praktijkgerichte programma’s?
Voor komend schooljaar 2023-2024 kunnen scholen zich aanmelden voor het beproeven van de kleine variant (120 SLU) of de grote variant (360 SLU). Scholen bepalen zelf of en wanneer ze één of beide schoolexamenvakken in hun onderwijsaanbod opnemen. Hiervoor is een ontheffing nodig van het ministerie van OCW.

Wil je vanaf 2023-2024 aan de slag met één of beide programma’s voor het havo? Dan vind je hier meer informatie over de voorwaarden voor deelname aan de doorontwikkelfase van het praktijkgerichte havo, de wijze waarop je je aan kunt melden en antwoorden op veel gestelde vragen.

Wil je meer weten over de examenprogramma’s en de deelname aan de pilot praktijkgerichte programma’s havo? Geef je dan op voor één van de digitale informatiesessies:

  • 14 maart van 15.30 tot 16.30 uur, of
  • 16 maart van 15.30 tot 16.30 uur.

Lees meer over de aanmelding voor de pilot praktijkgericht programma’s voor havo.toon meer

Vak

Leerplankundig thema