Digilijn rekenen - leerlijnen rekenen groep 1 t/m 6 met getalbegrip als centrale lijn


25 mei 2021

Digilijnrekenen.nl biedt een overzicht van doorlopende leerlijnen in groep 1 t/m 6 van het po voor het domein Rekenen uit het Referentiekader. De leerlijnen worden gevisualiseerd in een 'stromenland' met Getalbegrip als centrale lijn.

Deze interactieve pdf bevat alle informatie uit de voormalige website DigilijnRekenen. Met handleiding en mogelijke gebruiksscenario's.


toon meer