Formulas for Insight and Innovation, Mathematical Sciences in the Netherlands; Vision document 2025


18 december 2023
contact: Jos Tolboom

Dit visiedocument is geschreven in opdracht van het Platform Wiskunde Nederland (PWN). Het presenteert de visie en ambitie van de Nederlandse wiskunde op de middellange termijn, en laat een licht schijnen over de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en innovatie. We vatten wiskunde hier op in ruime zin: het omvat ook statistiek, operations research, computational science en de toepassing daarvan in andere gebieden.

Het document is geschreven voor beleidsmakers, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Economische Zaken, NWO, decanen van bètafaculteiten en directeuren van wiskunde-instituten, maar ook voor de wiskundigen zelf. Het document beschrijft ontwikkelingen in maatschappij en wetenschap die voor de wiskunde van belang zijn en formuleert enkele grote wiskundige uitdagingen. Het analyseert de wiskunde in Nederland in termen van krachten, zwaktes, kansen en bedreigingen en sluit af met een aantal aanbevelingen.


Jaar van uitgave: 2012

Platform Wiskunde Nederland. (2012). Formulas for Insight and Innovation, Mathematical Sciences in the Netherlands; Vision document 2025. Amsterdam: Platform Wiskunde Nederland.


toon meer

Leerplankundig thema