Verplichte eindtoets po

2 juni 2021

In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8 maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal (domeinen lezen en taalverzorging) en rekenen (alle domeinen). Wat getoetst wordt, staat in het Algemeen deel eindtoetsing po.

Reden invoering verplichte eindtoets

De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.

Eindtoetsen in 2018

Scholen kunnen dit schooljaar kiezen uit de volgende 6 eindtoetsen:

De school kiest voor 1 toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) in het voorjaar van 2018 dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen hoeven niet te betalen voor een eindtoets.toon meer

Sector

Vrije trefwoorden