Verplichte eindtoets po

20 oktober 2023

Alle leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van rekenen en taal (domeinen lezen en taalverzorging).

Waarom een eindtoets?

De eindtoets laat zien welk niveau leerlingen hebben op het gebied van taal en rekenen (lees hier over de referentieniveaus voor taal en rekenen). De eindtoets is daarmee een aanvulling op het schooladvies dat een leerling krijgt. De eindtoets is geen examen. Leerlingen kunnen niet slagen of zakken voor de toets.
Ook geeft de eindtoets inzicht in de leerresultaten van een basisschool. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze informatie om het totaaloordeel over een school te bepalen,  met uitzondering van scholen in het speciaal (basis)onderwijs. Scholen kunnen aan de hand van de resultaten hun eigen onderwijs zo nodig aanpassen.

Taal en rekenen verplichte onderdelen eindtoets

Taal en rekenen zijn voor alle eindtoetsen verplichte onderdelen. De eindtoetsen kunnen extra onderdelen aanbieden. Deze extra onderdelen zijn niet verplicht.  Scholen bepalen zelf of ze zulke onderdelen afnemen.

Datum afname eindtoets

Inschrijven voor eindtoets
Scholen kunnen zich elk jaar van 1 december tot 1 februari inschrijven voor een eindtoets. Scholen ontvangen van de aanbieders van de eindtoetsen informatie over de inschrijving voor hun eindtoets.

Datum afname eindtoets
De eindtoetsen worden ieder jaar afgenomen tussen 15 april en 15 mei.

Eindtoetsen

Scholen kunnen kiezen uit de volgende 5 eindtoetsen:

De school kiest voor 1 toetsaanbieder, zodat alle leerlingen (op alle locaties van de school) dezelfde toets maken. Scholen die onder hetzelfde bestuur vallen, hoeven niet allemaal voor dezelfde toets te kiezen. Scholen hoeven niet te betalen voor een eindtoets.


toon meer

Sector

Vrije trefwoorden