Onderzoek naar het onderwijs Nederlands (HTNO)

13 juni 2024

Wat leert de wetenschap ons over het onderwijs Nederlands? Het project Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet of secundair onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. Het project beoogt de kloof tussen wetenschap en onderwijspraktijk te helpen dichten. Daartoe wordt het empirisch onderzoek naar taalonderwijs geïnventariseerd, beschreven en geïnterpreteerd. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen of Suriname.

Inmiddels zijn door Helge Bonset en Mariëtte Hoogeveen voor het basisonderwijs negen literatuurstudies verricht, waarvan de resultaten zijn verwerkt in de volgende rapportages: Schrijven in het basisonderwijs, Lezen in het basisonderwijs, Spelling in het basisonderwijs, Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs, Technisch lezen in het basisonderwijs, Taalbeschouwing, Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs, Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht en Lezen in het basisonderwijs opnieuw onderzocht.

Ook het empirisch onderzoek naar Nederlands in het secundair onderwijs is in een tweetal literatuurstudies geïnventariseerd, beschreven en geïnterpreteerd: Het schoolvak Nederlands onderzocht (Hoogeveen & Bonset, 1998) en Het schoolvak Nederlands opnieuw onderzocht (Bonset & Braaksma, 2008).

HTNO is bedoeld voor leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, ontwikkelaars en alle anderen die betrokken zijn bij het taalonderwijs en het onderwijs Nederlands. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking van SLO met de Nederlandse Taalunie, het SCO-Kohnstamminstituut en Stichting Lezen.

Zie Taaluniversum voor meer informatie:

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Mariette Hoogeveen 270