Inge Jansen


Inge Jansen is curriculumontwikkelaar en vakspecialist Nederlands in het voortgezet onderwijs. Ze houdt zich bezig met literatuuronderwijs en schrijfdidactiek. Ook is ze betrokken bij leernetwerken rondom formatief evalueren en het schoolexamen schrijfvaardigheid Nederlands en Engels. Een speciale belangstelling heeft ze voor meertaligheid en het vak Nederlands in de internationale context.