TPO tweetalig primair onderwijs

25 januari 2024

Pilot tweetalig primair onderwijs

De onderzoeksresultaten van de pilot tpo waren positief. Daarom is besloten om tweetalig primair onderwijs – tpo - mogelijk te maken voor alle scholen. De pilotscholen mogen hun tweetalige onderwijsprogramma voortzetten in afwachting van de verruiming van de wet. Na de wetswijziging mogen alle basisscholen, naast het Nederlands, een tweede onderwijstaal - Engels, Frans of Duits - gebruiken voor maximaal 50% van de onderwijstijd.

In tpo-onderwijs zijn deze drie kenmerken geborgd:

  • Het Nederlands curriculum is leidend, het aanbod is dekkend voor de kerndoelen.
  • Het percentage Engelstalige lessen en activiteiten bedraagt 30 tot 50%.
  • Er is veel aandacht voor internationaliseringsactiviteiten.
    doelen.

Handreikingen

Met deze handreikingen, die we hebben ontwikkeld samen met tpo-coördinatoren, ontwikkel je een eigen tpo-lesprogramma:

Kenmerken van de pilot tpo

De pilot tweetalig primair onderwijs liep in de periode 2014-2023. Zeventien scholen deden mee, die onderling verschillen in onderwijssysteem en grootte. Alle scholen pasten immersieonderwijs toe, met de nadruk op begrip en communicatie. Je dompelt leerlingen dan als het ware onder in de Engelse taal. Dit doe je door middel van CLIL - Content and Language Integrated Learning - waarbij je Engels als voertaal inzet om zowel de vakinhoud als de Engelse taal te leren. Denk aan een gymles of een les over vulkanen in het Engels.

FoTo-onderzoek

De pilotscholen zijn gevolgd door onderzoekers van de universiteiten van Maastricht, Nijmegen en Utrecht en het Expertisecentrum Nederlands. Het is een langlopend onderzoek onder de naam FoTo - Flankerend Onderzoek Tweetalig primair Onderwijs. Het onderzoek meet wat het effect is van de Engelstalige lessen op de Nederlandse en Engelse taalontwikkeling van leerlingen en hun rekenvaardigheid.
De resultaten van het onderzoek laten zien dat leerlingen na acht jaar tpo betere resultaten halen op Engels en op rekenvaardigheid dan de leerlingen die geen tpo volgen. Ook halen tpo-leerlingen betere resultaten op begrijpend lezen. Voor technisch lezen zijn de resultaten van tpo-leerlingen en reguliere leerlingen vergelijkbaar.

Meer lezen over ervaringen van leerkrachten en leerlingen?

In het magazine van Nuffic over de tpo-pilot lees je meer over de ervaringen van leerkrachten en leerlingen.

contactpersoon

Machteld Moonen 270

toon meer

Sector

Vak

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema