Mondiale thema's

25 juli 2023

Aardrijkskunde, geschiedenis en alle andere vakken hebben een unieke manier van kijken en denken. 
Belangrijke thema’s zoals duurzaamheid, globalisering, gezondheid en technologie zijn zo groot en zo complex, dat je ze je alleen met veel kennis uit verschillende disciplines goed kunt begrijpen.

Negen ontwikkelteams hebben zich gebogen over de vraag naar het onderwijs van de toekomst. Behalve heldere doorlopende leerlijnen en minder overladenheid, ging het daarbij over meer samenhang tussen en binnen de vakken. Precies deze vier grote thema’s zijn daarbij boven komen drijven: inhoudelijk relevant en interessant voor kinderen, jongeren en ook volwassenen van nu en van straks. Maar ook thema’s waar heel veel, zo niet alle vakken en vakdocenten hun steentje aan kunnen bijdragen.

In opdracht van de ontwikkelteams van Curriculum.nu schreef SLO een ‘basistekst’ over deze Mondiale Thema’s. Deze thema’s zijn gebruikt als een middel om de samenhang van het leren in po en vo te versterken. Ook in de komende tijd zullen ze gebruikt worden om het leren voor leerlingen nu en straks meer betekenisvol maken.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

contactpersoon

Anton Bakker 270