De kunst van het nieuwe: vier disciplines, één doel


18 juli 2019
In dit rapport adviseert de Verkenningscommissie Kunstvakken over de vraag hoe de kunstvakken als examenvakken in de bovenbouw havo en vwo in de toekomst op eenduidige wijze verankerd kunnen worden. Ook doet zij aanbevelingen om tot een duurzame positionering van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs te komen. De commissie gaat uit van één kerncurriculum voor alle kunstvakken. Dit kerncurriculum is te beschouwen als globale kennisbasis voor alle kunstdisciplines en voor alle drie de componenten van het examenprogramma, namelijk vakpraktijk, vaktheorie en kunst en cultuur van de 20ste en 21ste eeuw .

auteur extern: Verkenningscommissie Kunstvakken
jaar van uitgave: 2012

Verkenningscommissie Kunstvakken (2012). De kunst van het nieuwe: vier disciplines, één doel. Enschede: SLO.