Cultuurprofiel

2 juni 2021

Scholen kunnen ervoor kiezen om zich te profileren op het gebied van kunst en cultuur, door extra activiteiten in samenwerking met culturele partners aan te beiden, of leerlingen hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te laten ontwikkelen. SLO ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en concretiseren van cultuurprofilering en talentontwikkeling vanuit een centrale en gestructureerde visie.

De website van de Vereniging van Cultuurprofielscholen biedt handreikingen en inspiratie voor leraren en schoolleiders om hun profilering op het gebied van kunst en cultuur kunnen vormgeven. 
De sinds 2007 bestaande vereniging voor het VO telt inmiddels 43 scholen als lid. Sinds januari 2017 is er ook een Vereniging voor Cultuurprofielscholen PO, waarvoor een groeiende belangstelling bestaat.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

Cultuurprofielscholen PO en VO
Talent stimuleren

contactpersoon po

83

contactpersoon vo

34