Waarom gymnasium?

31 mei 2024

Een gymnasiumopleiding is toegankelijk voor iedere leerling met een vwo-advies. GTC (het vak Grieks) en LTC (het vak Latijn) zijn profilerend en identiteitsbepalend voor de gymnasiumopleiding. Dat zijn deze schoolvakken niet alleen vanwege de integratie van taal en cultuur, maar ook door hun bijdrage aan de academische vaardigheden nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen. Ze leveren een bijdrage aan de brede klassieke vorming en de ontwikkeling van een eigen identiteit, voor zelfontplooiing en voor zelfstandige oordeelsvorming.

Door talen en teksten op een analytische manier te benaderen kunnen de schoolvakken GTC en LTC bijdragen aan taalbewustzijn, taalgevoeligheid en taalprecisie. Leerlingen leren hoe ze nuances ook in hun eigen taal onder woorden kunnen brengen door middel van eigen vertalingen van klassieke teksten. Leerlingen bepalen gedurende het leesproces bovendien aanhoudend voor zichzelf wat zij van deze culturele wereld vinden en waar zij door geraakt worden.

De bestudering van de talen en culturen van de klassieke oudheid helpt leerlingen in hun ontwikkeling tot kritische en zelfstandige burgers. GTC en LTC dragen namelijk bij aan de ontwikkeling van intercultureel bewustzijn en aan het vergroten van vaardigheid in het analyseren van taal en teksten. Dit alles is van groot belang voor deelname aan onze geletterde, meertalige en pluriforme samenleving.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Kernboodschap VCN (Vereniging Classici Nederland)
  De VCN heeft een kernboodschap opgesteld gericht op de waarde van onderwijs in de klassieken en van gymnasiale vorming: “Klassieke talen en cultuur vormen en verbinden. Dat doen ze met invloedrijke verhalen, met sterke beelden en belangrijke vragen. De klassieken verbinden de wereld van vroeger en vandaag, verbinden de eigen wereld met die van de ander. Ze openen je ogen voor wat je deelt met elkaar, in de samenleving van nu. Ze rusten je uit voor je rol in de maatschappij van morgen. De klassieken vormen je voor het leven dat voor je ligt.”
 • Selfie met Sappho - Een nieuw curriculum voor de vakken GTC en LTC
  Het Volgteam GLTC heeft in dit rapport een voorstel gedaan voor de opbouw van een nieuw curriculum GLTC waarin het hoofddoel ‘reflectie op het eigene en het vreemde’ zichtbaar is gemaakt in het curriculum. Om dit hoofddoel te bereiken richt het curriculum GTC/LTC zich op de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houdingen in drie op elkaar voortbouwende fasen:
  I. Constructie van het vreemde: Wat is het vreemde?
  II. Perspectieven op het vreemde: Wat valt er te vinden van het vreemde?
  III. Reflectie op het eigene: Wat betekent het vreemde voor mijzelf?
 • Een Gouden Standaard voor de gymnasiumopleiding
  In de Gouden Standaard vind je adviezen om een gymnasiumopleiding zo goed mogelijk vorm te geven op een categoraal gymnasium of binnen een scholengemeenschap: aan welke voorwaarden voldoet een goede gymnasiumopleiding? Welke omgeving moet een schoolleiding creëren om de opleiding te laten floreren en aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan? Het rapport is bedoeld voor schoolleidingen, docenten, ouders en leerlingen.
 • Folders Grieks, een vak apart en Latijn, iets voor jou?
  Deze folders zijn ontwikkeld door de Vereniging Classici Nederland en zijn bedoeld voor leerlingen die overwegen een gymnasiale opleiding te volgen.
 • Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?
  Christiaen Laes, werkzaam aan de Universiteit Antwerpen en de University of Manchester legt in dit college uit wat het nut is van het bestuderen van een dode taal.
 • Het Gymnasium - Het verhaal van een eigengereid schooltype
  De klassieke opleiding weet zich al honderden jaren te handhaven – ondanks een stortvloed aan onderwijsvernieuwingen. Maar nu de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt, staat het gymnasium opnieuw ter discussie. Is de kritiek op dit ‘elitaire bolwerk’ terecht? Heeft het gymnasium nog bestaansrecht? Want wat moet je met een dode taal in een wereld die werkt op Google en html?
  Aan de hand van de geschiedenis, feiten en cijfers en de verhalen van (oud-)gymnasiasten ontrafelt Mirjam Remie het geheim en de aantrekkingskracht van dit eigenzinnige schooltype. Ze gaat in gesprek met bekende en onbekende Nederlanders die met veel plezier, en soms met enige wrok, terugdenken aan hun gymnasiumjaren. En ze laat zien dat het gymnasium voor slimme kinderen waarde heeft – ongeacht hun afkomst.

contactpersoon

Muriel de Monnink 270