Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

25 juli 2023

BSM is een keuze-examenvak op havo/vwo. Je vindt op dit portaal informatie over handreikingen en toetsvoorbeelden.

De ondersteuningswerkzaamheden voor BSM zijn ondergebracht bij de KVLO. Inschrijven voor de regionale netwerken kan via KVLO.

BSM bronnen

 • Handreiking schoolexamens BSM havo/vwo
  In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking BSM vind je alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om je eigen programma voor BSM te ontwikkelen.
 • BSM Toetsvoorbeelden
  In deze publicatie zijn 22 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.
 • BSM reader
  SLO heeft in 2009 het volledig programma BSM op Twickel College in Hengelo uitgewerkt als voorbeeld voor andere scholen.
 • BSM toetsvoorbeelden in beeld
  SLO heeft tien BSM toetsvoorbeelden in beeld gebracht. De beelden bestaan uit een doorkijkje hoe een praktische opdracht wordt aangeboden in drie deelnameniveaus.

contactpersoon

Jacob Nienhuis 270