Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)

13 augustus 2020

BSM is een keuze-examenvak op havo/vwo. Je vindt op dit portaal informatie over handreikingen en toetsvoorbeelden.

De ondersteuningswerkzaamheden voor BSM zijn ondergebracht bij de KVLO. Inschrijven voor de regionale netwerken kan via KVLO.

BSM bronnen

Handreiking schoolexamens BSM havo/vwo
In augustus 2007 zijn de examenprogramma's opnieuw vastgesteld. In de handreiking BSM vind je alle wettelijke kaders en voorbeelduitwerkingen om je eigen programma voor BSM te ontwikkelen.

BSM Toetsvoorbeelden
In deze publicatie zijn 22 voorbeelden van het beoordelen van praktische opdrachten uitgewerkt.

BSM reader
SLO heeft in 2009 het volledig programma BSM op Twickel College in Hengelo uitgewerkt als voorbeeld voor andere scholen.

BSM toetsvoorbeelden in beeld
SLO heeft tien BSM toetsvoorbeelden in beeld gebracht. De beelden bestaan uit een doorkijkje hoe een praktische opdracht wordt aangeboden in drie deelnameniveaus.

contactpersoon

Berend Brouwer