Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo


21 april 2021
Deze handreiking ondersteunt coördinatoren gezonde leefstijl, schoolleiders en leraren om het onderwijs over een gezonde leefstijl van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo) in te richten. Dat wordt gedaan door te richten op het gezamenlijk ontwerpen van een leerplan gezonde leefstijl door een ontwikkelteam binnen de school. Doel daarbij is het maken van onderwijs vanuit een bepaald didactisch idee: veranderen van gedrag in gezonde leefstijl bij leerlingen.

auteur SLO: Berend Brouwer, Ger van Mossel, Maaike Rodenboog
jaar van uitgave: 2015

Brouwer, B., Mossel, G. van, & Rodenboog, M. (2015). Naar een leerplan gezonde leefstijl in onderbouw vo. Enschede: SLO.