Trendanalyse beroepsgerichte vakken

15 februari 2024

SLO voert met regelmaat een trendanalyse uit per vakgebied met als resultaat een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen).

Het gaat in de trendanalyse om de stand van zaken van het curriculum zoals:

 • dat is beschreven is in officiële documenten (beoogd);
 • geïnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk (uitgevoerd);
 • ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten (gerealiseerd).

Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

Een samenvatting van de trendanalyse kan je lezen in de Curriculumspiegel (deel B). Samen met deel A, waarin algemene inhoudelijke thema's worden beschreven, geeft de Curriculumspiegel een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland.

In het addendum gaan we nader in op de gevolgen van de nieuwe programma's in het vmbo voor: - de aansluiting met het mbo - het vso - de lerarenopleidingen. Daarnaast gaan we nader in op de rol van ICT en technologie in de vernieuwde programma's.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Trendanalyse beroepsgerichte vakken
  Voor de beroepsgerichte vakken voert SLO met regelmaat een trendanalyse uit. De trendanalyse 2015 beschrijft voor het vmbo de stand van zaken op het gebied van de beroepsgerichte vakken.
 • Addendum Trendanalyse
  In het addendum gaan we nader in op de gevolgen van de nieuwe programma's in het vmbo voor: - de aansluiting met het mbo - het vso - de lerarenopleidingen. Daarnaast gaan we nader in op de rol van ICT en technologie in de vernieuwde programma's.
 • Curriculumspiegel 2015 deel A
  De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. De Curriculumspiegel bestaat uit deel A en deel B. In deel A komen zes algemene thema’s aan de orde: (1) richting en ruimte door en binnen landelijke leerplankaders (2) samenhang in het curriculum (3) maatwerk (4) curriculum en toetsing (5) ICT en curriculum (6) professionalisering in relatie tot het curriculum.
 • Curriculumspiegel 2015 deel B
  De Curriculumspiegel geeft een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland. De Curriculumspiegel bestaat uit deel A en deel B. In deel B van de Curriculumspiegel 2015 staan samenvattingen van de trendanalyses van 12 vakken en leergebieden.

contactpersoon

Rob Abbenhuis 270

agenda

nieuws