Talentontwikkeling in het vmbo

15 februari 2024

Steeds meer vmbo-scholen zoeken naar manieren om leerlingen te ondersteunen om ergens goed in te worden. Ook vanuit beleidsvoornemens en -adviezen van de landelijke politiek en de koepel- en onderwijsorganisaties is een verschuiving te zien van een focus op probleemgevallen naar de noodzaak om iedere leerling zo goed mogelijk te faciliteren. Dit heeft consequenties voor de inhoud en inrichting van de beroepsgerichte vakken, in die zin dat deze ontwikkeling scholen stimuleert om niet alleen de nadruk te leggen op cognitieve talenten, maar ook op ambachtelijke, creatieve, ondernemende of sportieve talenten. 
 
SLO helpt scholen om hiervoor een goede vorm te vinden, door informatie te bundelen op een digitaal platform: Informatiepunt Onderwijs en talentontwikkeling. Zo kunnen scholen leren van en met elkaar om het beste uit iedere leerling naar boven te halen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Informatiepunt Onderwijs en Talentontwikkeling
    Deze website is relevant voor docenten en managementleden die op een gestructureerde wijze willen werken aan talentontwikkeling binnen de school.
  • Schoolportretten talentontwikkeling vmbo
    De schoolportretten laten zien op welke wijze vmbo-scholen vorm geven aan talentontwikkeling: Op welke wijze zorgen zij voor inbedding en continuïteit van het programma? Hoe volgen zij de leerlingen en welke tips hebben zij voor beginnende scholen? Aan de hand van dergelijke vragen is een aantal Vmbo-scholen geportretteerd.
  • Maatwerk Voor Latente Talenten? Uitblinken op alle niveaus
    Deze rapportage is interessant voor ouders, docenten, ontwikkelaars, lob-begeleiders en coaches die betrokken zijn bij het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut heeft verricht in het kader van de beleidsprioriteit ‘Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen’.