Sectorraden GO en Praktijkonderwijs

15 februari 2024

De sectorraad GO (voorheen LECSO en SBOwerkverband) is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond kennis, professionalisering en onderzoek in het gespecialiseerd onderwijs. Zij zetten zich in voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Daarbij gaat het om leerlingen in het speciaal basis-, speciaal-, en voortgezet onderwijs, en zij die met bijzondere ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs zitten. De sectorraad GO heeft het Landelijk Doelgroepenmodel ontwikkeld. Dit model helpt scholen om het potentiële eindniveau van leerlingen onderbouwd en transparant in te schatten en de benodigde ondersteuning goed in kaart te brengen.

De sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. De raad zet zich in voor de belangen van het praktijkonderwijs en stuurt het gezamenlijk werken aan onderwijskwaliteit en innovatie aan. Zowel op lokaal, regionaal als op landelijk niveau streven ze naar verbinding en een goede samenwerking met en tussen de maatschappelijke partners.

toon meer