Loopbaanoriëntatie en -begeleiding uitstroom arbeid

11 april 2024

Ook in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) staat loopbaanoriëntatie en -begeleiding hoog op de agenda. Het is immers van belang dat deze leerlingen goed worden voorbereid op een mogelijke werkplek. In de weg daarna toe kan de docent in de rol van loopbaanbegeleider in samenspraak met de leerling een werkplek zoeken die past bij de mogelijkheden van de leerling en zijn specifieke onderwijsbehoeften. Een school kan in de onderbouw al aandacht besteden aan loopbaanoriëntatie en in de bovenbouw stageplekken organiseren.

geselecteerde documenten

Stageboek

De publicatie Stage als leer- en werkomgeving heeft tot doel om scholen te ondersteunen bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling van stages. In de publicatie worden onder andere voorbeeldmatige invullingen gegeven van stage-opdrachten voor assistent-medewerker winkel en assistent-medewerker horeca.

Borispraktijkloket

Wil je meer weten over het samenstellen van een praktijkverklaring voor maatwerktrajecten en een overzicht van bestaande branchecertificaten voor vso en praktijkonderwijs, dan verwijzen we je graag door naar de website borispraktijkloket.nl.

Verbinding pro en vso op de arbeidsmarkt

Samenwerken aan kansen creëren en benutten. De verbinding van het pro en vso op de arbeidsmarkt is zeer waardevol. In sommige regio’s is deze verbinding al heel sterk en goed georganiseerd. In andere regio’s staan het onderwijs en de betrokken netwerkpartners nog aan het begin van deze samenwerkingsrelatie. Kijk voor meer informatie op de website van vsopro.

contactpersoon

Annette van der Laan 270