Beroepsgerichte vakken in het pro/vso

15 februari 2024

Wat is de plaats van de beroepsgerichte vakken in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)?

Voortgezet speciaal onderwijs

De beroepsgerichte vakken worden met name binnen het vso aangeboden in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs en, aangepast, in het uitstroomprofiel arbeid.

Samenwerking met het vmbo

Een groot aantal vso-scholen verzorgt onderwijs in één van de leerwegen in het vmbo. Daartoe werken zij nauw samen met een reguliere school voor vmbo: zij hanteren hetzelfde programma van toetsing en afsluiting en zij bieden die profielen die de school waarmee zij samenwerken aanbieden. Zie voor meer informatie de website van nieuwvmbo.

Samenwerking is in veel gevallen noodzakelijk omdat de vso-scholen in het algemeen niet beschikken over adequate leeromgevingen om onderwijs in één of meerdere profielen in het vmbo te verzorgen.
Ook binnen het uitstroomprofiel arbeid kunnen de beroepsgerichte vakken deel uitmaken van het curriculum. Dit uitstroomprofiel kent geen diplomering. De nadruk ligt op de ontwikkeling van algemene beroepsvaardigheden. Voor leerlingen in dit uitstroomprofiel die wellicht de overstap naar het uitstroomprofiel vervolgonderwijs kunnen maken zijn maatwerktrajecten noodzakelijk.

Heb je op jouw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor je de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft jouw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te verzorgen? Zie bij deze vragen de publicatie Verbinding in het vso.

Pro

Het praktijkonderwijs verzorgt net als het uitstroomprofiel arbeidsmarkt in het vso onderwijs waarbij het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden centraal staat. Dit gebeurt in de context van de praktijkvakken die de scholen aanbieden al dan niet aangevuld met branche-gerichte cursussen.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Een verbinding in het vso
    In deze publicatie richt SLO zich op vso-scholen die inhoudelijke en organisatorische afstemming zoeken tussen de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Concreet biedt ze scholen houvast om een onderbouwprogramma samen te stellen waarmee het uitstroomprofiel na twee jaar alsnog (omhoog) bijgesteld kan worden.

contactpersoon

Annette van der Laan 270