Thijs Goedegebure


Thijs Goedegebure is werkzaam als curriculumontwikkelaar mens & natuur op de afdeling voortgezet onderwijs. Thijs is momenteel verantwoordelijk voor de vakvernieuwingen bij de natuurwetenschappelijke vakken onder- en bovenbouw en is betrokken bij de vaksectie digitale geletterdheid.

Thijs heeft een achtergrond in de biomedische wetenschappen en heeft tien jaar lesgegeven aan heterogene niveauklassen op een (voormalige) middenschool in de vakken biologie, science en scheikunde. Naast het lesgeven is Thijs als bovenschoolse projectleider bezig geweest met het implementeren van digitale geletterdheid op verschillende type vo-scholen.

Thijs Goedegebure 270

Curriculumontwikkelaar mens & natuur

publicaties