Karakteristiek - kunstzinnige oriëntatie

2 oktober 2023

Door kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.

Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit, op school en via regelmatige interactie met de buitenwereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.

Kunstzinnige oriëntatie draagt bij aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren zich te uiten met aan het domein ontleende middelen:

  • ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie;
  • ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken;
  • ze leren liedjes en leren ritme-instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen;
  • ze spelen en bewegen.

Waar mogelijk worden onderwerpen gebruikt die samenhangen met andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen.