Friese taal - Schriftelijk onderwijs - kerndoel 21 - Toelichting en verantwoording


De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.


Ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip gaan samen op.

Leerlingen leren gebruik te maken van passende decodeerstrategieën ofwel woordidentificatietechnieken. Die strategieën en technieken worden geleidelijk steeds meer geautomatiseerd.