Coachen op taal


In gesprek over taalgericht didactiek
16 juli 2019

Coachen op taal is bedoeld om docenten te helpen bij het samen werken aan een taalgerichte didactiek: hoe help je leerlingen een vaktaal te leren. In de brochure is een korte introductie over taalgerichte didactiek te vinden evenals drie werkwijzen voor het ontwikkelen van vaardigheden die een docent nodig heeft bij het taalgericht lesgeven.

Bij de brochure hoort een dvd met lesfragmenten. Deze is helaas niet meer te bekijken. Wel zijn in de brochure beschrijvingen van de fragmenten opgenomen.


auteur SLO: Theun Meestringa
jaar van uitgave: 2007

Meestringa, T. (ed.) (2007). Coachen op taal: In gesprek over taalgerichte didactiek. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema