Meer samenhang in bovenbouw vmbo


10 april 2019
Deze publicatie over samenhang in het leerplan en vormen van vakkenintegratie in de bovenbouw van het vmbo is het resultaat van een SLO-project over de integratie van de vakken Engels, Nederlands en wiskunde in beroepsgerichte vakken in het vmbo. Samen met docenten en schoolleiders van vier scholen zijn de motieven en mogelijkheden voor meer samenhang in het leerplan verkend en beschreven.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Brink, G. van den
jaar van uitgave: 2010

Brink, G. van den, & Meestringa, T. (eds.) (2010). Meer samenhang in bovenbouw vmbo. Enschede: SLO.