Concept-contextvenster : zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs


31 oktober 2019
Een van de uitgangspunten bij de vernieuwing van de examenprogramma's van de bètavakken, economie en maatschappijwetenschappen is aandacht voor concepten en contexten geweest. Alhoewel er verschillende visies en uitwerkingen op het werken met concepten en contexten zijn, hebben ze gemeenschappelijk dat er groot belang wordt gehecht aan het kunnen toepassen van een (zelfde) concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Belangrijk is dus de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt.

auteur SLO: Lucia Bruning, Berenice Michels
jaar van uitgave: 2013

Bruning, L., Michels, B.I. (2013). Concept-contextvenster: Zicht op de wisselwerking tussen concepten en contexten in het bèta-onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie