Nieuwe categorisering vaardigheden in het curriculum

4 maart 2024

Rond 2010 groeide de aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden als leerdoelen in het funderend onderwijs. Ze werden gezien als brede, vakoverstijgende vaardigheden. De aandacht vanuit het beleid werd snel opgepakt in het onderwijsveld. Wij hebben hiervoor curriculummaterialen ontwikkeld, samen met Kennisnet.

Nu is besloten om over te gaan op een nieuwe categorisering van vaardigheden die expliciet de verbinding legt met kennis en vakinhouden. De start van de actualisatietrajecten voor de kerndoelen po en onderbouw vo en de examenprogramma’s bovenbouw vo was een goed moment daarvoor.

Daarom verwijderen we pagina’s met informatie en producten over 21e -eeuwse vaardigheden en maken we nieuwe pagina’s over de nieuwe categorisering. De verantwoording daarvan is hiernaast al te downloaden.

De figuur hieronder toont de nieuwe categorisering en de relaties tussen de categorieën. Ter verduidelijking van begrippen die bij leervaardigheden vaak worden genoemd, zijn ook twee teksten daarover te downloaden.