Nieuwe categorisering vaardigheden in het curriculum

3 oktober 2023

Rond 2010 groeide de aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden als leerdoelen in het funderend onderwijs. Ze werden gezien als brede, vakoverstijgende vaardigheden. De aandacht vanuit het beleid werd snel opgepakt in het onderwijsveld. Wij hebben hiervoor curriculummaterialen ontwikkeld, samen met Kennisnet.

Nu is besloten om over te gaan op een nieuwe categorisering van vaardigheden die expliciet de verbinding legt met kennis en vakinhouden. De start van de actualisatietrajecten voor de kerndoelen po en onderbouw vo en de examenprogramma’s bovenbouw vo was een goed moment daarvoor.

Daarom verwijderen we pagina’s met informatie en producten over 21e -eeuwse vaardigheden en maken we nieuwe pagina’s over de nieuwe categorisering.

De figuur hieronder toont de nieuwe categorisering en de relaties tussen de categorieën.

contactpersoon

Yvette Sol 270

download

De nieuwe categorisering is in onderstaand document verantwoord.