Caribisch Nederland

22 april 2024

In opdracht van OCW werken we aan het onderhoud van het curriculum voor Nederlands als vreemde taal, Engels en rekenen/wiskunde op Sint Eustatius en Saba. Voor Bonaire werkten we voor de vakken Papiamentu en Nederlands. Hier vind je de publicaties die we sinds 2022 hebben gepubliceerd.

In 2024 heeft het ministerie van OCW de opdracht gegeven (pdf, 186 kB) om de kerndoelen Caribisch Nederland te actualiseren. Blijf op de hoogte van deze actualisatie via de themapagina van actualisatie.

Bonaire Referentiekader en leerlijnen Papiamentu

Om de positie van het Papiamentu in het meertalige onderwijs op Bonaire te versterken, hebben we het Referentiekader Papiamentu ontwikkeld. Dit beschrijft wat leerlingen moeten kennen en kunnen en wanneer. Het beschrijft verschillende prestatieniveaus in oplopende moeilijkheidsgraad. Leraren weten zo welke doelen leerlingen moeten halen en kunnen hun onderwijs afstemmen op de niveaus en behoeften van leerlingen.
Docenten hadden behoefte aan doorlopende leerlijnen Papiamentu van po tot en met einde vo. Daarom hebben we het Referentiekader uitgewerkt in concrete leerlijnen. Een leerlijn geeft suggesties voor de opbouw en inrichting van het onderwijsaanbod voor de verschillende leerjaren. De leerlijn beschrijft de niveaus 1F tot en met 4F en bestaat uit twee documenten: een voor de niveaus 1F-2F en een voor de niveaus 1F-4F.

Het Referentiekader en de leerlijnen hebben we ontwikkeld met een groep docenten, in opdracht van het ministerie van OCW.

Sint Eustatius en Saba leerlijnen

In 2016 werd Engels instructietaal op Sint Eustatius en kreeg Nederlands de positie van sterke vreemde taal. Doel van deze verandering was het halen van hogere prestatieniveaus voor beide talen. Daarvoor hebben we doorlopende leerlijnen po-vo ontwikkeld voor Engels en Nederlands. Ook hebben we een leerlijn ontwikkeld voor rekenen/wiskunde.
Leerlijnen kunnen met verschillende doelen gebruikt worden: om het onderwijsaanbod vast te leggen, hiaten te vermijden, het onderwijs in de verschillende leerjaren af te stemmen, lesmateriaal of toetsen te ontwikkelen, of om het onderwijsaanbod te evalueren.
In 2020 bleken de scholen behoefte te hebben aan een herziening van de leerlijnen omdat er nieuwe kaders (bijvoorbeeld het ERK voor Nederlands als vreemde taal) methodes en materialen waren verschenen.

Deze gereviseerde leerlijnen hebben we ontwikkeld met docenten, in opdracht van het ministerie van OCW.

Leerlijnen Engels

Leerlijnen NVT

Leerlijnen Math

contactpersoon

Mariette Hoogeveen 270