Luuk Kampman


Luuk Kampman is curriculumontwikkelaar voor het voorgezet onderwijs en specialist burgerschapsonderwijs. Samen met leraren en andere betrokken uit het onderwijsnetwerk werkt hij aan de burgerschapsopdracht voor het voortgezet onderwijs en aan de verbetering van de kwaliteit van burgerschapsonderwijs.

Luuk heeft culturele antropologie gestudeerd en is het grootste deel van zijn onderwijscarrière lerarenopleider en vakdidacticus maatschappijleer geweest. Hierbij heeft hij kennis en ervaring opgedaan in het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs in het VO en ook het MBO en is hij betrokken geweest bij verschillende professionaliseringstrajecten voor leraren burgerschap. Daarnaast is hij medeauteur van enkele lesmethoden en uitgaven voor lerarenopleidingen.