Bernard Teunis


Bernard Teunis is manager actualisatie curriculum. Binnen het programma bestaan drie afzonderlijke programmalijnen - het kerndoelentraject po en onderbouw vo, vakvernieuwing bovenbouw vo en kennisdeling & ondersteuning. In het programma worden collega’s van alle afdelingen van SLO ingezet.

Bernard studeerde aan de PABO en later Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Na een aantal jaren als leraar PO te hebben gewerkt heeft hij bij de Universiteit Twente gewerkt binnen een groot onderzoekstraject over datagestuurd werken in het onderwijs. In die rol heeft hij scholen begeleid in verbetertrajecten. Daarna is hij werkzaam geweest bij de PO-Raad als strategisch adviseur en leidinggevende.

Bernard Teunis 270

Manager actualisatie curriculum

contactinformatie

publicaties