Onderwijsdoelen

18 augustus 2020

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er voor de drie uitstroomprofielen afzonderlijke kerndoelen voor Nederlands geformuleerd. Voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (pdf, 22 kB) (pdf, 22 kB) komen die overeen met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De andere uitstroomprofielen, te weten Arbeidsmarktgericht (pdf, 30 kB) (pdf, 30 kB) en Dagbesteding (pdf, 24 kB) (pdf, 24 kB), kennen voor Nederlands een eigen set kerndoelen.

Het project Passende Perspectieven richt zich op leerlingen die het referentieniveau (1F/2F)  niet zullen halen op de verwachte leeftijd. Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. Met de juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen zorg je dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

Je kunt ook kijken op Leerplan in beeld.


Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: