Handreiking schoolexamens Nederlands havo / vwo


11 november 2020
Bij de herziening van de examenprogramma’s havo/vwo in 2007 publiceerde SLO de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo. Het doel van de handreikingen is om leraren en scholen op weg te helpen bij de vormgeving van het schoolexamen. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor havo/vwo opnieuw gewijzigd in verband met de invoering van het referentiekader taal en rekenen. Deel I van de publicatie werkt de wijzigingen die hiermee samenhangen uit. In deel II is de Handreiking schoolexamen Nederlands havo/vwo uit 2007 integraal opgenomen.

auteur SLO: Theun Meestringa
auteur extern: Ravesloot, C., Bonset, H,
jaar van uitgave: 2012

Bonset, H., Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2012). Handreiking schoolexamens Nederlands havo/vwo. Enschede: SLO.