Leren participeren in de praktijk : de leerlingenraad in het praktijkonderwijs : visie, voorbeelden, handreikingen


14 april 2021
Democratisch (school-)burgerschap wordt geleerd in de praktijk: leren door doen. Veel aspecten van burgerschap komen in het praktijkonderwijs al aan bod, onder andere binnen thema's van de leerlijn Cultuur en Maatschappij. Maar burgerschap kan nog worden versterkt als de school zelf functioneert als een democratische leef-, leer- en werkgemeenschap. Een middel daartoe is de leerlingenraad. Voorbeelden laten zien hoe PrOscholen een leerlingenraad kunnen opzetten en hoe deze 'levend gehouden' kan worden

auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2009

Berlet, I. (2009). Leren participeren in de praktijk: de leerlingenraad in het praktijkonderwijs : visie, voorbeelden, handreikingen. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema