Praktisch burgerschap : burgerschapsvorming in het praktijkonderwijs


14 april 2021
Sinds februari 2006 zijn scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs wettelijk verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Scholen worden geacht hier gaandeweg zelf invulling aan te geven. Als ondersteuning hierbij heeft SLO een verkennende nota uitgebracht onder de titel “Een basis voor burgerschap”. Deze nota bevat een leerplankader voor het funderend onderwijs en heeft wil de dialoog over doel, inhoud en didactiek van burgerschapsvorming stimuleren. Als specifieke uitwerking voor het praktijkonderwijs is "Praktisch burgerschap" uitgebracht.

auteur extern: Berlet, I.
jaar van uitgave: 2006

Berlet, I. (2006). Praktisch burgerschap: burgerschapsvorming in het praktijkonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie