Leerplanverkenning actief burgerschap : handreiking voor schoolontwikkeling


14 april 2021
Deze publicatie is een herziening van 'Een basis voor burgerschap : een inhoudelijke verkenning voor het funderend onderwijs' (2006). De inhoudelijke keuzes voor burgerschapsvorming zijn hierin aangescherpt, en er is een eerste voorstel voor een kernleerplan opgenomen. Dit kernleerplan heeft het eindniveau van havo/vwo als uitgangspunt genomen. Deze publicatie richt zich op scholen, ontwikkelaars en schoolondersteuners die in hun werkkaders zoeken om hun activiteiten op het gebied van burgerschapsvorming af te bakenen en richting te geven. In de uitwerking is uitgegaan van de leeftijdsgroep van 4 tot 16 jaar.

auteur SLO: Jeroen Bron
auteur extern: Veugelers, W., Vliet, E. van
jaar van uitgave: 2009

Bron, J., Veugelers, W., & Vliet, E. van. (2009). Leerplanverkenning actief burgerschap : handreiking voor schoolontwikkeling. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie