Onderwijsdoelen

15 november 2021

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er voor de drie uitstroomprofielen afzonderlijke kerndoelen voor bewegen en sport geformuleerd.

Voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (pdf, 21 kB) komen die overeen met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De andere uitstroomprofielen, te weten Arbeidsmarktgericht (pdf, 121 kB) en Dagbesteding (pdf, 118 kB), kennen voor bewegingsonderwijs een eigen set kerndoelen.

Ook zou je nog kunnen kijken op Leerplan in beeld.


benieuwd naar de actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s?

Volg hier de ontwikkelingen: