Onderwijsdoelen

25 juli 2023

Voor het voortgezet speciaal onderwijs (12-20 jaar) zijn er voor de drie uitstroomprofielen afzonderlijke kerndoelen voor bewegen en sport geformuleerd.

Voor het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs (pdf, 21 kB) komen die overeen met de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De andere uitstroomprofielen, te weten Arbeidsmarktgericht (pdf, 121 kB) en Dagbesteding (pdf, 118 kB), kennen voor bewegingsonderwijs een eigen set kerndoelen.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?