Onderwijsdoelen scheikunde (NaSk2)

30 januari 2024

Wat moeten leerlingen in de bovenbouw bij NaSk2 wel en niet leren? Waar is ruimte voor eigen invulling en wat is echt nodig voor het examen? Op deze pagina vind je de documenten die daar duidelijkheid over geven.

Examenprogramma

In het examenprogramma staat in algemene termen beschreven wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kennen en kunnen. Ook benoemt het examenprogramma welke onderdelen op het centraal examen getoetst worden en welke onderdelen op het schoolexamen getoetst worden. Hier vind je het examenprogramma voor vmbo basis, kader, gemengd en theoretisch.

Centraal examen en schoolexamen

De stof die op het centraal examen getoetst wordt, wordt veel specifieker beschreven in de syllabus. De makers van het centraal examen mogen niks vragen dat niet in de syllabus staat. Hier vind je de syllabus voor vmbo basis, kader, gemengd en theoretisch.

Voor het schoolexamen is het examenprogramma niet verder uitgewerkt. Hier heeft de school of docent dus veel vrijheid om het examenprogramma in te vullen. Om docenten hierbij te helpen heeft SLO een handreiking SE NaSk2 gemaakt met daarin voorbeelden van keuzes die je zou kunnen maken in onderwerpen, toetsvormen, etc.

Methodes

Methodes werken het eindexamenprogramma uit tot een volledig lesprogramma. Hierin maken de schrijvers allerlei keuzes. Ze voegen bijvoorbeeld een voorbeeld toe omdat het de stof verheldert, of een nieuw begrip omdat het de samenhang tussen twee andere begrippen duidelijk maakt. Als je jezelf bij een onderdeel van de methode afvraagt of het verplicht is, kijk dan in het examenprogramma of de syllabus.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersoon

Marijn Meijer 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?

toon meer