Onderwijsdoelen

3 januari 2022

Jij als kunstvakleraar hebt meer ruimte dan je misschien denkt in jouw leergebied. Leerlingen leren de fijne kneepjes van de verschillende disciplines. Ze maken zelf muziek, leren dansen, leren kunst beschouwen en bezoeken een theatervoorstelling. Wat is hierover in de wet vastgelegd?

Wat moet je je leerlingen meegeven?

Voor het leergebied Kunst & Cultuur zijn in de wet vijf globale kerndoelen vastgesteld:

  • 48.  ​De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.
  • 49.  De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.
  • 50.  ​De leerling leert op basis van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- of filmvoorstellingen.
  • 51.  ​De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer.
  • 52.  ​De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars.

Deze vijf kerndoelen gelden voor alle kunstdisciplines. Kortom het gaat om de vaardigheden produceren, presenteren, kijken en luisteren, verslag doen van ervaringen en reflecteren.

Je bent als docent zelf verantwoordelijk voor hoe je de kerndoelen inpast in de onderwijspraktijk.

Componeer je eigen onderwijspraktijk

'Binnen de vaksectie Kunst & Cultuur kiezen we voor de tweede klas elk jaar drie thema’s waar we samen aan werken. Denk aan ‘Levende stad’, ‘Kleurrijke verbindingen’ en ‘Signalen voor de toekomst’. Dit is een voorbeeld van samenhang binnen het leergebied.

Ontwerpen met de 3D-printer, De rol van licht bij natuurkunde en kunst, zijn voorbeelden van samenwerken met andere leergebieden. Maar je kunt ook de vakken afzonderlijk aanbieden.

Verder gaan met kunst in de bovenbouw

Verschillende leerlingen kiezen een kunstvak als keuze-examenvak in de bovenbouw. Voor alle leerlingen is CKV verplicht. Er zijn verschillende examenprogramma’s voor vmbo en havo/vwo. Sommige scholen vertalen kerndoel 50 naar CKV junior, dit ter voorbereiding op CKV in de bovenbouw.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?