Onderwijsdoelen

3 januari 2022

Richtinggevend voor het vak Geschiedenis en staatsinrichting in de onderbouw vmbo zijn in de eerste plaats de kerndoelen zoals die geformuleerd zijn voor het leergebied Mens en Maatschappij (36 t/m 47).

Het meest herkenbaar voor vakdocenten geschiedenis zijn daarvan zonder meer (aspecten van) de kerndoelen 37, 40, 43, 45 en 47. Ook de kerndoelen 36, 39 en 44 zijn voor het geschiedenisonderwijs van betekenis.

In kerndoel 37 worden de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten geïntroduceerd. Voor de onderbouw van het vmbo (alle sectoren) is bepaald dat 27 van de 49 kenmerkende aspecten aan de orde moeten komen (maar niet noodzakelijk niet uit het hoofd geleerd!). In de download staat een overzicht van deze 27 kenmerkende aspecten in de desbetreffende tijdvakken.

Voor docenten die door de geschiedenisles (ook) vorm willen geven aan taalgericht vakonderwijs zijn daarnaast de kerndoelen 1 t/m 5 (Nederlands) van belang. Voor docenten die geschiedenis geven in het TTO geldt dat (ook) voor de kerndoelen 12, 13 en 14 (Engels).

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken? Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?

toon meer

Leerplankundig thema