Onderwijsdoelen

27 mei 2021

Richtinggevend voor het vak Geschiedenis en staatsinrichting in de onderbouw vmbo zijn in de eerste plaats de kerndoelen zoals die geformuleerd zijn voor het leergebied Mens en Maatschappij (36 t/m 47).

Het meest herkenbaar voor vakdocenten geschiedenis zijn daarvan zonder meer (aspecten van) de kerndoelen 37, 40, 43, 45 en 47. Ook de kerndoelen 36, 39 en 44 zijn voor het geschiedenisonderwijs van betekenis.

In kerndoel 37 worden de tien tijdvakken en de kenmerkende aspecten geïntroduceerd. Voor de onderbouw van het vmbo (alle sectoren) is bepaald dat 27 van de 49 kenmerkende aspecten aan de orde moeten komen (maar niet noodzakelijk niet uit het hoofd geleerd!). In de download staat een overzicht van deze 27 kenmerkende aspecten in de desbetreffende tijdvakken.

Voor docenten die door de geschiedenisles (ook) vorm willen geven aan taalgericht vakonderwijs zijn daarnaast de kerndoelen 1 t/m 5 (Nederlands) van belang. Voor docenten die geschiedenis geven in het TTO geldt dat (ook) voor de kerndoelen 12, 13 en 14 (Engels).

De kerndoelen zijn te vinden op Leerplan in Beeld.


toon meer

Leerplankundig thema