Examenprogramma geschiedenis

10 december 2019

Het examenprogramma Geschiedenis en staatsinrichting voegt zich niet (geheel) naar het kader van tijdvakken en kenmerkende aspecten, zoals dat voor de onderbouw vo en de bovenbouw havo/vwo geldt.

Het examenprogramma kent drie verplichte onderdelen, te weten de leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting,   staatsinrichting van Nederland en een historisch overzicht vanaf 1900.

Voor het schoolexamen kiezen scholen / docenten daarnaast tenminste drie kerndelen om met hun leerlingen te behandelen.

Voor vmbo bb/bk zijn er zes kerndelen ontwikkeld, voor vmbo gl/tl  twaalf. Het verschil tussen vmbo bb/bk en gl/tl zit vooral in het meer uitgebreide historische overzicht en de gevraagde vaardigheden om informatie te verwerven, te verwerken en te verstrekken. 
Meer informatie hierover vind je in de examenprogramma’s en de syllabi.

Voor een uitgebreide bespreking van de examenprogramma’s en de schoolexamens geschiedenis verwijzen we graag door naar de  handreiking schoolexamens vmbo.