Wet & toezicht

26 april 2022

Vanaf 1 augustus 2021 zijn er nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Vanaf dat moment is de `Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs` van kracht.

De inspectie beoordeelt of scholen en instellingen aan deze wettelijke eisen voldoen en of het bestuur haar zorgplicht invult. Deze beoordeling is integraal onderdeel van het inspectietoezicht. De nieuwe wettelijke eisen zijn verwerkt in het Onderzoekskader 2021 .