Onderwijsdoelen bewegen en sport

15 november 2021

Wat staat er in de examenprogramma’s voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het vmbo? Leerplan in beeld geeft alle informatie die je zoekt.

Leerplan in beeld

Lichamelijke opvoeding 1 is het verplichte vak dat alle leerlingen in de bovenbouw van het vmbo volgen. De eindtermen voor lichamelijke opvoeding 1 staan in Leerplan in beeld. Daar vind je een link naar het actuele examenprogramma op examenblad.nl en naar de handreiking bij het schoolexamen.

De eindtermen voor het keuze-examenvak lichamelijke opvoeding 2 in de bovenbouw van gl/tl vind je ook in Leerplan in beeld. Ook daar vind je een link naar het actuele examenprogramma op examenblad.nl.

De KVLO biedt diverse vormen van inhoudelijke ondersteuning aan scholen die LO2 in het vmbo willen aanbieden.

Op platformsvmbo.nl vind je informatie over mogelijkheden over keuzevakken voor de bovenbouw van het vmbo waarin bewegen en sport een rol spelen.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?