De basisschool als oefenplaats voor burgerschap : een leerlijn debatteren


14 april 2021
In het onderwijs wordt steeds vaker een beroep gedaan op scholen om een bijdrage te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie. Eén van de werkvormen die hierbij behulpzaam kan zijn is het voeren van debatten. Deze leerlijn is er op gericht leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het organiseren en ontwikkelen van het leren debatteren. Aan de orde komen onder andere de belangrijkste bouwstenen voor debatteren in het onderwijs, de leerdoelen die daarbij gesteld kunnen worden en de rol van de leerkracht

auteur SLO: Jeroen Bron, Mieneke Langberg
auteur extern: Bloemberg, F.
jaar van uitgave: 2010

Bron, J., Langberg, M., & Bloemberg, F. (2010). De basisschool als oefenplaats voor burgerschap: een leerlijn debatteren . Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema