Onderwijsdoelen rekenen/wiskunde onderbouw havo/vwo

8 mei 2020

De onderbouw van het voortgezet onderwijs voor vmbo, havo en vwo omvat de eerste twee leerjaren. Het derde leerjaar van havo en vwo is een soort verlengde onderbouw, maar wordt formeel niet tot de onderbouw gerekend

Aan welke doelen moet ik werken met mijn leerlingen?

Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gelden negen kerndoelen voor rekenen en wiskunde. Er zijn geen specifieke referentieniveaus voor de onderbouw, maar de leerstof uit de referentieniveaus komt vaak in de onderbouw aan bod. De kerndoelen rekenen en wiskunde beschrijven wat je je leerlingen moet leren. In de referentieniveaus staat wat leerlingen aan het einde van de bovenbouw moeten kunnen. SLO heeft in het verleden de kerndoelen uitgewerkt in zogenaamde tussendoelen. Die geven wat meer richting, maar zijn niet verplicht.

Zijn er aparte kerndoelen voor vmbo, havo en vwo?

Nee. De kerndoelen gelden voor alle onderwijstypen. Wel is het mogelijk dat je in havo en vwo een kerndoel op hoger niveau aanbiedt dan in het vmbo. Voorbeelden daarvan kun je vinden in deze publicatie. De tussendoelen van SLO kennen wel een aparte vmbo-variant en een havo/vwo-variant.

Welke doelen zijn er voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben?

Er zijn geen aparte doelen voor leerlingen die meer aankunnen dan de onderbouwstof. Kijk bij Talentstimuleren voor meer informatie en materialen.


contactpersoon

Ria Brandt

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: