Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen in de tweede fase


22 april 2021
Sinds 2007 zijn alle vormvoorschriften voor de schoolexamens vervallen. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Bij dit laatste biedt SLO, op verzoek van OCW, steun in de vorm van handreikingen per vak, waarvan dit er één is. Deze handreiking voor het schoolexamen O&O wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden betreffende de organisatie van het schoolexamen. Naast het beschrijven van de wettelijke kaders bevat de handreiking niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen.

auteur SLO: Herman Schalk, Lucia Bruning
jaar van uitgave: 2014

Schalk, H., & Bruning, L. (2014). Handreiking schoolexamen onderzoek & ontwerpen in de tweede fase. Enschede: SLO.