Onderwijsdoelen kunstvakken

4 januari 2022

Leerlingen kunnen een kunstvak als examenvak kiezen. Als school kies je zelf welke kunstvakken je voor hen op het rooster zet. Daarnaast is het vak CKV voor elke leerling verplicht.

Kiezen uit kunstvakken?

Als school bepaal je zelf welke kunstvakken aangeboden worden. Je kan een keuze maken uit:

  • de ‘oude stijl’ kunstvakken, zoals muziek en tehatex (tekenen, handvaardigheid en textiel).
    Het accent bij deze vakken ligt op vaktheorie en praktijk van één van deze kunstdisciplines.
  • de nieuwe stijl kunstvakken: kunst (algemeen) in combinatie met kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans), kunst (drama) en kunst (muziek). De praktijkvakken worden afgesloten met een schoolexamen (SE), Kunst (algemeen) wordt centraal afgesloten (CE).

Wat je kiest hangt af van de profilering van je school of de keuze van de vaksectie of… de vraag van leerlingen!

Wil je direct naar de examenprogramma’s voor de verschillende kunstvakken? Op www.examenblad.nl tref je de actuele examenprogramma’s voor havo  en vwo.

CKV is een vak dat álle leerlingen volgen

CKV (culturele kunstzinnige vorming) is een verplicht kunstvak dat wordt afgesloten met een schoolexamen. CKV gaat over kunst en cultuur in de brede zin van het woord; over kunst van nu, vroeger en in de toekomst. Hoe leren leerlingen kunst waarderen en begrijpen?

Wat kan je je leerlingen aan basiskennis en ervaringen meegeven op het gebied van kunst en cultuur? Hoe kunnen ze zich verplaatsen in de beweegredenen van kunstenaars, de motivatie van dansers of de keuzes van modeontwerpers? Met welke vraagstukken houden kunstenaars en makers zich bezig en hoe kijken zij naar de wereld? Gedurende CKV reflecteren leerlingen met elkaar over wat ze hebben gezien, gehoord of gedaan.

Het vak CKV leer je niet alleen uit een boek

CKV is kunst actief meemaken! Leerlingen gaan op pad. Ze verkennen het brede terrein van kunst en cultuur doordat ze bijvoorbeeld praten met een regisseur, generale repetities van musici bijwonen of achter de schermen van het theaterbedrijf kijken.

Hun ervaringen leiden tot nieuwe vragen. Een van de aspecten van CKV is het uitvoeren van een eigen artistiek onderzoek. Wil je weten wat er nog meer gedaan moet worden bij CKV?

Kijk dan op www.examenblad.nl voor het actuele examenprogramma CKV.

Meer inspiratie of informatie over hoe je CKV in de praktijk kan vormgeven?

  • SLO heeft een handreiking ontwikkeld waarin je alles leest over het doel en de inhoud van dit vak. Je vindt er algemene informatie over waar dit vak aan moet voldoen en hoe je bijvoorbeeld een PTA uitwerkt.
    il-figuur-ckv
  • CKV bestaat uit vier domeinen en is opgezet als een doorlopend proces dat gedeeltelijk of in zijn geheel herhaald kan worden. Voor elk domein zijn voorbeeldmaterialen uitgewerkt. Bij domein B tref je bijvoorbeeld de beschrijving van de 11 dimensies. Van de dimensie ‘Feit en Fictie’, ‘Traditie en innovatie’ tot en met ‘Lokaal en globaal’; ze zijn allemaal voorzien van opdrachten, sfeerberichten en kijk- en luistertips!  Maak gerust gebruik van dit voorbeeldmateriaal en benut het in je eigen les!
  • In de Monitor CKV lees je over de ervaringen van je collega’s met CKV en wat leerlingen vinden van de (nieuwe) CKV-lessen. Hoe begeleiden docenten het CKV-onderzoek? Welke kunstdisciplines zijn favoriet bij leerlingen? Wat zijn interessante CKV-onderzoeksvragen?

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?