Lesmethoden bovenbouw

12 mei 2020

Met de invoering van de nieuwe vakken Latijnse Taal en Cultuur (LTC) en Griekse Taal en Cultuur (GTC)​​​​ is de klassieke cultuur en haar doorwerking weer geïntegreerd in de beide talen.

De integratie van taal en de cultuur van de oudheid vraagt ook om een vernieuwing van de lesboeken voor de bovenbouw. Uitgeverijen hebben hard gewerkt om hun aanbod aan te passen aan de nieuwe eindtermen en school- en eindexamens. Daarmee ontlasten zij de docent die met de oude KCV-boeken en schoolexamenboeken zelf de integratie vorm zouden moeten geven in hun lessen LTC en GTC.

​​LTC-methodes

Lectuur

Eisma biedt lesmateriaal voor schoolexamenpensa en voor het eindexamenpensum.

SE: Parnassus​. ​Een bloemlezing van Latijnse teksten aan de hand waarvan cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Parnassus zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Latijn is behandeld​.

Katern Mars en Venus. Teksten uit De Bello Gallico van Caesar en het thema Eros met de Venushymne uit Lucretius, gedichten van Catullus en ondeugende verhalen uit het Satyricon van Petronius.

Van Odyssee naar Odysseus. Het boekje Van Odyssee naar Odysseus biedt met vier hoofdstukken en een uitgebreide namenlijst achtergrondinformatie en vergelijkingsmateriaal bij de theatermarathon gespeeld door Aluin. Het materiaal kan leerlingen helpen het stuk en het verhaal beter te begrijpen en te waarderen.

CE: jaarlijks nieuwe Examenboeken met een volledige uitwerking van de CE-syllabus.

Hermaion biedt lesmateriaal voor schoolexamenpensa en voor het eindexamenpensum.

SE:Tussen hoop en vrees.​ Verhalen uit Ovidius' Metamorfosen.

Weg met de oorlog! Een bloemlezing uit de Colloquia, de Adagia en de Querela Pacis van Erasmus.

Hic est Willem Dux. Gebaseerd op twee Latijnse gedichten en het borduurwerk van Bayeux is het lesmateriaal in zijn toonzetting en in de selectie van de Latijnse teksten gericht op gebruik in de 2e klas (tweede semester) of in de 3e klas van het gymnasium. Maar het materiaal kan ook goed in de bovenbouw gebruikt worden.

Ovidius en Caesar. Een lesboek waarin een begin wordt gemaakt met het lezen en vertalen van originele Latijnse teksten voor het Schoolexamen Latijn.

Liefde lust en leven. Gedichten van Catullus, Horatius en Martialis vormen de tekst van dit boek voor het Schoolexamen Latijn.

Sapientia. Teksten van Seneca over het thema geluk en van Tacitus over de dood van Seneca.

Van leven en dood. Thmatisch gekozen teksten van Catullus, Cicero, Nepos, Ovidius, Plinius, Seneca, Tacitus, Vergilius, grafschriften en teksten als Stabat mater dolorosa en Dies irea.

Mane Novum. Een selectie van voor het onderwijs geannoteerde Christelijke Latijnse teksten uit de 2e tot de 9e eeuw.

CE: jaarlijks nieuwe Examenboeken met een volledige uitwerking van de CE-syllabus.

Primavera Pers biedt lesmateriaal voor schoolexamenpensa.

Lego Een selectie van teksten voor de lectuur vanaf klas 4. ​

Video. In aanvulling bij Lego bevat Video informatieve hoofdstukken over de gebieden van LTC: verhalengoed, beeldende kunst, bouwkunst en filosofie en de receptie daarvan. Daarnaast wordt een aantal thema's uitgewerkt.

Grammatica

Lingua (Eisma)

Studeo (Primavera Pers)

Grammaticus (Hermaion)

GTC-methodes

Lectuur

Eisma biedt lesmateriaal voor schoolexamenpensa en voor het eindexamenpensum.

SE: Palladion​. Een geïntegreerd aanbod van Griekse literatuur en cultuur​​. Dit betekent dat aan de hand van de teksten van Griekse auteurs cultuurhistorische aspecten aan bod komen. Bij de opzet van Palladion zijn de auteurs ervan uitgegaan dat de basisgrammatica Grieks is behandeld.

Katern Dionysos en Eros. Drie hoofdstukken uit Palladion maken samen een compleet SE-pensum van 30 OCT-pagina’s. Het katern omvat een inleiding op het Griekse toneel, de Medea van Euripides en het thema Liefde met gedichten van Sapfo en Anakreon, een passage uit het Symposium van Plato en een redevoering van Lysias.

Van Odyssee naar Odysseus

CE: jaarlijks nieuwe Examenboeken met een volledige uitwerking van de CE-syllabus.

Hermaion biedt lesmateriaal voor schoolexamenpensa en voor het eindexamen.

SE: Zover als onze speren reiken, De Spartanen. Een selectie van teksten van Ploutarchos, Diodoros van Sicilië en Xenophon zijn zo gerangschikt dat ze een stijgende moeilijkheidsgraad hebben en een opstap voor de lectuur van bijvoorbeeld Lysias, Euripides en Plato. Het lesmateriaal biedt tevens een ruime selectie van veelal minder bekend beeldmateriaal van kunstvoorwerpen die rechtstreeks met de Spartanen te maken hebben.

Aischylus’ Oresteia. Een toneelbewerking van Thijs Launspach en Linde van Tienen. Voor deze bewerking is het klassieke verhaal van Orestes in een nieuw jasje gestoken.

CE: jaarlijks nieuwe Examenboeken met een volledige uitwerking van de CE-syllabus.

Grammatica

Pallas 4 (Eisma)

Chaire (Hermaion)

Kosmos (Hermaion)

Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks (Hermaion)