Chinees vwo

21 februari 2020

Het schoolvak Chinees

Chinese Taal en Cultuur wordt sinds schooljaar 2015-16 aangeboden in het vwo. Chinees is een schoolexamenvak en heeft dezelfde positie in het curriculum als de overige moderne vreemde talen (m.u.v. Engels), met dezelfde studielast.

Handreiking Chinese Taal en Cultuur

SLO biedt vakdocenten in de tweede fase steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen; deze bevatten richtlijnen, suggesties en voorbeeldmatige uitwerkingen. In de handreiking Chinese taal en cultuur worden alle eindtermen van het eindexamenprogramma uitgewerkt. De inhoud van de handreiking heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Voorgeschiedenis van het vak Chinese Taal en Cultuur

In 2008 heeft SLO een leerplanvoorstel geschreven om voorbereidingen te treffen voor het verlenen van een formele status aan het vak Chinese Taal en Cultuur in het voortgezet onderwijs. Om het leerplanvoorstel te beproeven en om na te gaan of Chinees als nieuw schoolvak levensvatbaar is in Nederland, heeft SLO in samenwerking met ICLON-Universiteit Leiden van 2010 tot en met 2013 een pilot met negen scholen uitgevoerd. Doelstelling van de pilot was het bewijzen van de uitvoerbaarheid van het schoolvak en de haalbaarheid en toetsbaarheid van de voorgestelde eindtermen door empirisch veldonderzoek. In het najaar 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd en op basis ervan heeft SLO advies uitgebracht over de invoering van het nieuwe schoolvak. Het advies is door OCW overgenomen.

Geselecteerde Documenten

 • Handreiking schoolexamen Chinese Taal en Cultuur vwo - Variant lang
  Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in de vorm van een website aangeboden. De digitale omgeving biedt de mogelijkheid om de informatie sneller te actualiseren en/of aan te vullen. Ook deze handreiking is opgebouwd volgens het nieuwe concept en bestaat uit twee onderdelen: dit basisdocument en de meer uitgebreide website. Deze handreiking voor Chinese Taal en Cultuur – Variant lang bevat uitwerkingen van alle eindtermen van het eindexamenprogramma. De handreikingen SE bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben een niet voorschrijvend karakter.
 • Handreiking schoolexamen Chinese Taal en Cultuur vwo - Variant elementair
  Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen zowel op papier als in de vorm van een website aangeboden. De digitale omgeving biedt de mogelijkheid om de informatie sneller te actualiseren en/of aan te vullen. Ook deze handreiking is opgebouwd volgens het nieuwe concept en bestaat uit twee onderdelen: dit basisdocument en de meer uitgebreide website. Deze handreiking voor Chinese Taal en Cultuur – Elementair bevat uitwerkingen van alle eindtermen van het eindexamenprogramma. De handreikingen se bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen en hebben een niet voorschrijvend karakter.
 • Chinees op school. Voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur ten behoeve van het vwo
  Verkenning van de situatie rondom het schoolvak Chinees in sommige Europese landen en de plaats van het vak in het Nederlandse onderwijs, zoals positie in het curriculum en studielasturen. Ook praktische aspecten van het vak komen aan de orde.
 • Curriculumevaluatie Chinese taal en cultuur. Interimrapportage
  Rapportage over de resultaten van het evaluatieonderzoek dat SLO en ICLON uitvoerden naar de examenpilot Chinees. Deze rapportage betreft de resultaten van het tweede pilotjaar.
 • Curriculumevaluatie Chinese Taal en Cultuur. Eindrapportage
  Evaluatieonderzoek met als doel de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de verschillende domeinen en voorgestelde eindniveaus van het examenprogramma voor Chinese taal en cultuur te evalueren.