Onderwijsdoelen bewegen en sport

15 november 2021

Ben je op zoek naar de eindtermen voor lichamelijke opvoeding (LO) in de bovenbouw van havo of vwo? Of naar die voor bewegen, sport en maatschappij (BSM)? Kijk dan op Leerplan in beeld.

Leerplan in beeld

Lichamelijke opvoeding is het verplichte vak dat alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo volgen. De eindtermen voor lichamelijke opvoeding staan in Leerplan in beeld. Daar vind je een link naar het actuele examenprogramma op examenblad.nl en naar de handreiking bij het schoolexamen.

De eindtermen voor het keuze-examenvak BSM in de bovenbouw van havo en vwo vind je ook in Leerplan in beeld. Ook daar vind je link naar het actuele examenprogramma op examenblad.nl

De KVLO biedt diverse vormen van inhoudelijke ondersteuning aan scholen die BSM in het havo en vwo willen aanbieden.


SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?