Handreiking schoolexamenmanagement & organisatie havo-vwo


20 maart 2019

Deze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwing die in 2007 is ingegaan in de tweede fase van het vo. Daarbij zijn de examenprogramma's voor alle vakken geglobaliseerd en zijn scholen vrij hun schoolexamen binnen de wettelijke kaders naar eigen inzicht in te richten. Aan de orde komen de positie van het vak, overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma en de verdeling van de leerstof over het CE en het SE. Daarna worden de eindtermen toegelicht en worden suggesties gedaan voor de weging van de verschillende toetsen. Tenslotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de tweede fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk voorgeschreven zijn.


auteur extern: Welp, E.
jaar van uitgave: 2007

Welp, E. (2007). Handreiking schoolexamen management & organisatie havo/vwo. Enschede; SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden