Redeneren en formuleren bij kunstvakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs


11 september 2019
De taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de kunstvakken.

auteur extern: Meestringa, T.
jaar van uitgave: 2018

Marsman, P., Leeuw, B. van der, & Meestringa, T. (2018). Redeneren en formuleren bijkunstvakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO.