Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing


Eindmeting docenten en leerlingen 2016-2017
13 oktober 2020
In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots. Na een meerjarige evaluatie van de pilots zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde, en scheikunde in schooljaar 2013-2014 ingevoerd in klas 4 van havo en vwo. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderwijspraktijk verandert als gevolg van de invoering van de vernieuwde examenprogramma’s, en of deze verandering conform de beoogde vernieuwing is, zijn drie metingen uitgevoerd. Dit rapport betreft de eindmeting, gedaan in het schooljaar 2016/2017 in klas 5 havo en 5 vwo. Het beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de eindmeting en vergelijkt deze waar mogelijk met de resultaten van de nul- en de tussenmeting.

auteur SLO: Elvira Folmer, Maud Heijnen
auteur extern: Ottevanger, W.
jaar van uitgave: 2018

Ottevanger, W., Folmer, E., & Heijnen, M. (2018). Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing: eindmeting docenten en leerlingen 2016-2017. Enschede: SLO.